De ijsbaan is gesloten

Nieuwsbrief november 2019 · 03 December 2019

Nieuwsbrief november 2019

Naar aanleiding van de ledenvergadering van 12 november 2019 ontvangt u deze jaarlijkse nieuwsbrief.


Geacht lid, met weer een nieuw winter seizoen voor de deur is het bestuur alweer druk bezig met de voorbereidingen. In het voorjaar van 2019 hebben we een projectplan opgesteld waarin we een aantal wensen hebben opgenomen om de baan in goede conditie te houden en onderhoud te kunnen plegen aan het gebouw en omliggend straatwerk. Een deel van het projectplan is na de zomer al uitgevoerd. Het water beheersysteem is aangepast en er is een stroomvoorziening en een pomphuis aangebracht aan de spoorlijn zijde van de ijsbaan om het water op de baan te pompen. De rest van onze plannen hopen we in 2020 een vervolg te geven. De aangevraagde subsidie bij de gemeente wordt eind 2019 afgehandeld. Rond deze tijd wordt de baan weer onder gepompt en kijken we weer uit naar wat de winter van 2019/2020 ons brengt.

Van de ledenvergadering:
Tijdens de ledenvergadering heet voorzitter André Trip het bestuur, en enkele leden van de vereniging van harte welkom in het clubgebouw van de ijsbaan. In zijn openingswoord geeft hij aan dat we op 25 januari een volle dag op eigen baan konden schaatsen, dit was mede te danken aan alle vrijwilligers die hebben geholpen de dikke laag sneeuw van het ijs te schuiven. Deze ene dag schaatsen leverde toch nog weer 7 nieuwe leden op, een strenge winter is wel weer eens hard nodig om het ledenbestand te doen groeien. Door natuurlijk verloop zeggen elk jaar gemiddeld 15 leden/gezinnen hun lidmaatschap op. Ook geeft de voorzitter aan dat de flessenactie van de Plus Bergentheim en de clubkas campagne van de Rabobank dit jaar weer een aardig bedrag hebben opgeleverd voor de kas van de ijsvereniging, waarvoor onze hartelijke dank aan diegene die de ijsvereniging een warm hart toedragen.

Hierna werden de notulen, het financieel jaarverslag, en de kascontrole afgewerkt.

Vaststelling ledengeld en entreegeld:
Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 12 november 2019 werd het ledengeld ongewijzigd vastgesteld op € 17,50. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 14 dec. 2019 is € 7,50. Een lidmaatschap kost t/m 14 dec. 2019 € 17,50 en na 14 dec. 2019 € 25,00. Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin. Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 2,00 en ’s avonds € 3,00 voor alle leeftijden. Dus het is al snel voordeliger om lid te worden.

Bestuursverkiezing:
Aftredende bestuursleden Jan Hekman (Hardenbergerweg 10) en Henry Hutten (Haarweg 34) zijn herkozen omdat er geen tegenkandidaten waren ingediend. Jan en Henry worden door de voorzitter gefeliciteerd. Ingekomen stukken werden afgewerkt. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Tenslotte:
*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim en op Facebook en de website.
*Openingstijden: maandag t/m vrijdag: ’s middags 13.00 - 17.00 u. ‘s avonds 18.30 - 21.30 u. Zaterdag: overdag 10.00 - 17.00 u. ’s avonds 18.30 - 21.30 u. Zondag gesloten.
*Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeert adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of even willen doorgeven via het e-mail adres van de website? Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Als het niet mogelijk is om op eigen baan te kunnen schaatsen, gaan we in de voorjaarsvakantie (maandag 15 februari t/m vrijdag 23 februari 2020) naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.


Wij wensen u een goed en sportief schaatsseizoen toe.


Het bestuur

 

Terug naar overzicht